zondag 20 januari 2013

Een wezenlijke ontmoeting met VanVelzen


Rustig en gedwee laat hij alles over zich heen komen. Eerst krijgt hij andere kleding aangemeten. Dan zet  de visagiste hem in haar stoel en gaat met haar kwasten aan de slag. Ik kom als een wervelwind binnen en stel me aan hem voor. De ontmoeting is een andere dan dat ik gewend ben. Hij geeft schoorvoetend een hand en blijft naar beneden kijken. Er heerst een oorverdovende stilte. Direct ken ik mijn plaats en is het duidelijk dat ik me wat nederiger moet opstellen. Even vang ik zijn blik en word direct geraakt in mijn hart. Ik heb kennis gemaakt met Daniël.
Daniël praat niet of nauwelijks moet ik zeggen. Heel af en toe spreekt hij een woord als dankjewel. Maar meer dan dat zegt hij niet. Zijn zachtheid valt mij meteen op. Een lieve, kwetsbare jongen. Een mooie jongen. Een jongen van vijftien met downsyndroom. Hij mag vandaag voor het fotoboek ‘Gouden Moment’ op de foto met zijn idool VanVelzen.
VanVelzen pakt een gitaar die in de fotostudio ligt en begint te musiceren. Regelmatig stemt hij met de moeder van Daniël af welk liedje hij zal gaan zingen. Daniël geniet in stilte. Soms kijkt hij een beetje schalks opzij naar VanVelzen en schenkt hem een glimlach. Het is duidelijk dat de muziek hen verbindt.
Voordat de twee afscheid nemen, probeert VanVelzen Daniël nog wat te laten zeggen. Ze oefenen ‘hoi’ in verschillende toonhoogten. Daniël laat het vooral aan de zanger over om het woord te laten resoneren. Maar nadat VanVelzen was vertrokken stond Daniël nog minuten lang precies datgene na te doen wat VanVelzen hem had geleerd. En zelfs in de dagen die erop volgen heeft hij meer gesproken dan dat hij ooit in zijn leven heeft gedaan. De ontmoeting met VanVelzen heeft een belangrijke impact gehad op de lieve, kwetsbare Daniël.
Kijk Meneer Henk Krol, dan doe je pas echt iets wezenlijks voor de medemens. U maakt alleen maar veel ophef over de besneeuwde stoepen. Misschien moet u zich druk gaan maken over hoe u echt iets kunt betekenen voor de medemens in plaats van u druk te maken over het schoonvegen van uw eigen of andermans stoepje.